ג’וז פאלאסין – וועדת האו”ם הכלכלית לאירופה (UNECE)

“מדיניות יכולה ליצור סביבה של פעילות כלכלית ורשויות יכולות לנצל כלים שונים לעודד שיתוף פעולה בין בעלי עניין ולמסד את פעילויותיהם. לעומת זאת, אווירה של יזמות תוססת היא התנאי הטוב ביותר לדינמיות כלכלית. בלב השינוי החיובי ישנם תמיד הלהט והחזון של יזם, המוכן להסתכן ולנצל הזדמנויות. יזמות מעצימה את האינדיבידואלים והופכת אותם לכוחות של שינוי ושגשוג. אני מאחל הצלחה לתוספת החדשה לשבוע היזמות העולמי, חגיגה של כישרונות יזמות ומקור להשראה ליזמים צעירים”.